Carregant

Control de Presència Laboral per Empreses, Autònoms i Botigues

Tot el que pots necessitar per a la gestió del control laboral de la teva empresa en una sola aplicació, disponible tant en versió per a web com per a mòbil.

Aplicació Web i App Mòbil

Fàcil implementació i seguretat garantida

La seva senzilla estructura et permetrà una configuració personalitzada sense ajuda tècnica. Et garantim màxima seguretat i la protecció de dades de tant la teva empresa com de tots els teus empleats.

Compleix la nova legislació vigent

Ajusta’t al nou decret llei 8/2019, que va entrar en vigor el mes de maig de l’any 2019, amb el registre de la jornada laboral de tota la teva plantilla i evita sancions que van des dels 626€ als 6.250€.

Garantim la transparència entre el treballador i l’empresa

Et proporciona en temps real les entrades i sortides dels teus empleats. El treballador podrà consultar fàcilment qualsevol tema vinculat amb el seu horari laboral, des del seu fitxatge diari i la planificació de vacances fins els dies festius i informació respecte al conveni al qual es regeix l’empresa.

Característiques

Fitxatge

Presencial o remot

L’aplicació MyProductium permet fitxar tant des de l’oficina com des de qualsevol altre lloc a través d’un dispositiu mòbil.

Entrades i sortides localitzades

Controla l’entrada i sortida dels treballadors i el lloc des d’on s’han realitzat els registres.

Amb internet o sense

Les dades es guarden automàticament si el dispositiu no té accés a internet en el moment del fitxatge. Pots descarregar-les quan es reestableixi la connexió.

Control horari

Control d'hores

Permet controlar el total d’hores treballades, hores extra, absències (estiguin justificades o no), entre d’altres opcions, per a cadascun dels teus treballadors. L’empleat també en tindrà accés.

Origen i edició dels fitxatges

Comprova des d’on s’han realitzat els fitxatges dels treballadors (fitxador, app mòbil o web) i si el registre ha estat editat.

Informes

Visualitza i exporta a Excel totes les dades registrades. Permet obtenir informes molt detallats i filtrar múltiples camps per a un major anàlisis.

Calendari laboral i vacances

Calendari laboral de l’empresa

Configura el calendari anual de l’empresa amb els festius i les jornades de treball corresponents.

Dies de vacances

Personalitza els dies de vacances en funció de les vacances per tancament de l’empresa i les que pertoquen a cada empleat en funció del seu contracte. També es poden restringir els dies que l’empresa no permet agafar vacances.

Sol·licitar vacances

Els empleats poden demanar dies de vacances a través de l’aplicació web. L’administrador les pot aprovar o denegar després de rebre la notificació corresponent.

Gestió d'absències

Personalitzable

Configura els diversos tipus d’absències i gestiona les baixes, permisos i absentisme que afecta a cada treballador.

Seguiment en temps real

Pots saber, a temps real, quins treballadors són al seu lloc de treball i quins no.

Informes

L’aplicació permet extreure llistats segons el tipus d’absència, per treballador o globals de tota l’empresa. Exporta fàcilment totes aquestes dades a un fitxer excel.

Gestió RRHH

Treballadors

Dóna d’alta els treballadors amb les seves dades i horari laboral.

Contractes i convenis

Gestiona els contractes dels treballadors i adjunta els convenis.

Categories

L’aplicació també permet classificar els treballadors per categories.

Creació o control de tasques

Creació

Permet crear de manera personalitzada les tasques a realitzar i assignar-les a un empleat.

Control d'hores

Controla les hores d’inici i final de cada tasca i la localització dels registres.

Informes

Controla les tasques realitzades i les hores dedicades a cadascuna d’elles a través de l’extracció d’informes que també et permeten filtrar per tipus de tasca.

Quotes anuals

Tarifes

Plà Bàsic

100€/any
 • 1 dispositiu fitxador
 • Fins a 2 treballadors
 • Mòdul de fitxatges
 • Part d'administrador del Mòdul Gestió d'absències
 • Alta de treballadors del Mòdul Gestió de personal
 • Categories de treballadors
 • Configuració general de:
  fitxadors, dies laborals/festius, horaris i tipus d'absències
 • Mòdul complet Gestió d'absències
 • Sol·licitud de vacances per part dels treballadors
 • Mòdul Registre de tasques
 • Mòdul complet Gestió de personal

Plà Premium

Preu a consultar

 • Número il·limitat de fitxadors
 • Número il·limitat de treballadors
 • Mòdul de fitxatges
 • Mòdul complet Gestió d'absències
 • Sol·licitud de vacances per part dels treballadors
 • Mòdul Registre de tasques
 • Mòdul complet Gestió de personal
 • Categories de treballadors
 • Configuració general de:
  fitxadors, dies laborals/festius, horaris i tipus d'absències

Plà Empresa

500€/any
 • Fins a 5 dispositius fitxadors
 • Fins a 10 treballadors
 • Mòdul de fitxatges
 • Mòdul complet Gestió d'absències
 • Sol·licitud de vacances per part dels treballadors
 • Mòdul Registre de tasques
 • Mòdul complet Gestió de personal
 • Categories de treballadors
 • Configuració general de:
  fitxadors, dies laborals/festius, horaris i tipus d'absències
Vols portar un control de les teves hores?

Descarrega't l'app

Descarregat l'aplicació MyProductium ja disponible en totes les plataformes.

BAIXAR ARA

Versió: 2.1.0